Konstvandring

Vår konstsamling

Ringhals äger en stor samling av svensk konst. Mellan 1984 och 1990 köpte vi omkring 350 konstverk av i Sverige verksamma konstnärer. Inköpen gjordes i samråd med Statens Konstråd. Vår samling av tavlor, skulpturer och textil konst förskönar entréer, matsalar, lunch- och konferensrum.

Gå på konstvandring

På en konstvandring får man en inblick i all den fantastiska konst som finns på Ringhals samtidigt som man får veta mer om kraftverket. Vi visar vår konstsamling för grupper på mellan 10-25 personer året runt. Visningarna sker på kvällar och helger.

Kontakta oss på telefon 020-662010 eller inforinghals@vattenfall.com.

Under sommaren har vi konstvandringar vid fasta tillfällen, se fliken ”Sommarverksamhet”.

 

Ristafallet

Helena Hernmarcks väv Ristafallet

Edison_100_ar

Walter Bengtssons skulptur Edison 100 år