12
10
7
11
5
6
4
3
2
1
9
8
 1. Besöksparkering
 2. Parkering
 3. Simulatorer­
 4. Bostadsområde
 5. Utbildning & Konferens
 6. Kylvatteninlopp
 7. Ställverk
 8. Ringhals 4
 9. Ringhals 3
 10. Ringhals 2
 11. Ringhals 1
 12. Infocenter