Om Kärnkraft

Kärnkraft är en viktig energikälla i många europeiska länder eftersom den har en hög leveranssäkerhet, låga koldioxidutsläpp och är ekonomiskt attraktiv.

I Sverige är kärnkraften ända sedan 1970-talet en betydande del av vårt elsystem. Som mest har vi haft 12 reaktorer idrift. I dag har vi 8 – Ringhals har 4 reaktorer, Forsmark 3 och i Oskarshamn 1 reaktor. Kärnkraften står för över 40 procent av den svenska elproduktionen.

Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och är huvudägare till Forsmark i Uppland och Ringhals i Halland.