Konst på Ringhals

Ringhals äger en stor samling av svensk konst. Merparten av konstverken köptes in på 80-talet av då verksamma svenska konstnärer. Inköpen gjordes i samråd med Statens Konstråd. Vår samling av tavlor, skulpturer och textil konst förskönar entréer, matsalar, lunchrum och konferensrum – till glädje för alla som arbetar på Ringhals.

Kärnkraft + Konst = Sant

Att Ringhals producerar el vet nog de flesta. Men att vi också har en av de största samlingarna av svensk 80-talskonst är nog inte lika känt. Följ med Anna på en snabb rundtur.

Gå på konstvandring

Tyvärr är alla former av besök inställda på Ringhals på grund av den rådande pandemin.

 

RistafalletHelena Hernmarcks väv Ristafallet

Edison_100_ar

Walter Bengtssons skulptur Edison 100 år